การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบe-Planปีพ.ศ.๒๕๕๕
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 ก.ค. 2555 เวลา 09.07 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 553 ท่าน