การออกกฎกระทรวงตามความในพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ.๒๕๕๐
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 มิ.ย. 2555 เวลา 09.37 น. โดย กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์

ผู้เข้าชม 819 ท่าน