การเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีเกินวงเงิน๖%สำหรับข้าราชการ/พนักงานครูส่วนท้องถิ่นที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และใช้ระบบตำแหน่ง/วิทยฐานะ
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 มิ.ย. 2555 เวลา 09.23 น. โดย กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 719 ท่าน