การอบรมเชิงปฏิบัติการ"ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพสำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(เทศบาล)ประจำปีงบประมาณ๒๕๕๕"รุ่นที่๒(ด่วนที่สุด)
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 มิ.ย. 2555 เวลา 13.30 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 538 ท่าน