ขอความอนุเคราะห์จัดส่งแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๕
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 มิ.ย. 2555 เวลา 09.46 น. โดย กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์

ผู้เข้าชม 757 ท่าน