หารือคุณสมบัติตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 มิ.ย. 2555 เวลา 09.09 น. โดย กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 812 ท่าน