ขอเชิญเข้าร่วมจัดนิทรรศการและประกวดคำขวัญเนื่องในโอกาสวันครบรอบจัดตั้งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรุ่นที่๑๐
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 มิ.ย. 2555 เวลา 09.09 น. โดย งานบริหารทั่วไป

ผู้เข้าชม 542 ท่าน