การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้่างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ในงวดที่ 3 ช่วงที่สอง(เดือนกรกฎาคม-เดือนกันยายน 2555)
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 มิ.ย. 2555 เวลา 16.19 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 801 ท่าน