การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยใช้โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน(LTAX ๓๐๐๐และ LTAX GIS) ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น(ด่วนที่สุด)
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 31 พ.ค. 2555 เวลา 16.26 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 2303 ท่าน