ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 พ.ย. 2553 เวลา 10.55 น. โดย กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 1871 ท่าน

ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุทัยธานี
เอกสารแนบท้ายประกาศ
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย