การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2553 (ด่วนมาก ที่ อน 0037.5/14454 )
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 ต.ค. 2553 เวลา 14.59 น. โดย กลุ่มงานการเงินบัญชี และการตรวจสอบ

ผู้เข้าชม 5777 ท่าน

แบบรายงานข้อมูลสถิติการคลังประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย