หารือการได้รับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิปริญญาโทในตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 มี.ค. 2555 เวลา 10.07 น. โดย กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 2581 ท่าน