หารือเงินที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ
หารือเงินที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิกรณีรับโอนข้าราชการประเภทอื่น
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 ก.พ. 2555 เวลา 13.43 น. โดย กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 1519 ท่าน