การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2555 สำหรับผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานตามกฎหมายเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 ม.ค. 2555 เวลา 16.46 น. โดย กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 1646 ท่าน

ตัวอย่างแบบบัญชีขอพระราชทานเครื่องราชฯ
บัญชีรายชื่อขอพระราชทานฯ
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย