หารือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 ม.ค. 2555 เวลา 10.12 น. โดย กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 3821 ท่าน