ขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการปฏิบัติหน้าที่ของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีไม่มีนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 ม.ค. 2555 เวลา 09.41 น. โดย กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 2303 ท่าน