[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... หน้าสุดท้าย >> [37]

อำภาขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัย

ที่สมบูรณ์ แข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
อำภา พุ่มกลิ่น
เทศบาลตำบล พลวงสองนาง
จังหวัด อุทัยธานี


นางลภัสรดาขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางลภัสรดา บวรพิชชาพร
องค์การบริหารส่วนตำบล เกาะเทโพ
จังหวัด อุทัยธานี


ด.ญณัฏฐ์นรีขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ด.ญณัฏฐ์นรี ผึ้งเถื่อน
องค์การบริหารส่วนตำบล ดงขวาง
จังหวัด อุทัยธานี


นายสาธิตขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นายสาธิต คงเขียว
องค์การบริหารส่วนตำบล ดงขวาง
จังหวัด อุทัยธานี


นายสาธิตขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นายสาธิต คงเขียว
องค์การบริหารส่วนตำบล ดงขวาง
จังหวัด อุทัยธานี


ด.ญ.ณัฏฐณิชาขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ด.ญ.ณัฏฐณิชา ผึ้งเถื่อน
องค์การบริหารส่วนตำบล ดงขวาง
จังหวัด อุทัยธานี


นางมณเฑียรขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางมณเฑียร บุญกมุติ
องค์การบริหารส่วนตำบล ดงขวาง
จังหวัด อุทัยธานี


นายเชิดขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นายเชิด บุญกมุติ
องค์การบริหารส่วนตำบล ดงขวาง
จังหวัด อุทัยธานี


ด.ญ.ณัชนันท์ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ด.ญ.ณัชนันท์ คงเขียว
องค์การบริหารส่วนตำบล ดงขวาง
จังหวัด อุทัยธานี


นางสาวอุทัยวรรณขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวอุทัยวรรณ บุญกมุติ
องค์การบริหารส่วนตำบล ดงขวาง
จังหวัด อุทัยธานี


เด็กหญิงอภิชญาขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
เด็กหญิงอภิชญา ขุมเพ็ชร์
องค์การบริหารส่วนตำบล ดงขวาง
จังหวัด อุทัยธานี


นาง สายรมณ์ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นาง สายรมณ์ โพธิ์ทอง
องค์การบริหารส่วนตำบล วังหิน
จังหวัด อุทัยธานี


ด.ญ ประวีณาขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ด.ญ ประวีณา คำมา
องค์การบริหารส่วนตำบล วังหิน
จังหวัด อุทัยธานี


นาง บุญธรรมขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นาง บุญธรรม โพธิ์ทอง
องค์การบริหารส่วนตำบล วังหิน
จังหวัด อุทัยธานี


น.ส อุษาขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
น.ส อุษา โพธิ์ทอง
องค์การบริหารส่วนตำบล วังหิน
จังหวัด อุทัยธานี


นางสาวอนิสาขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวอนิสา พิลึก
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านใหม่คลองเคียน
จังหวัด อุทัยธานี


ข้าราชการและพนักงานอบฯขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ข้าราชการและพนักงานอบต.ป่าอ้อ ศรีอินทร์
องค์การบริหารส่วนตำบล ป่าอ้อ
จังหวัด อุทัยธานี


มนัสวีขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
มนัสวี ศรีอินทร์
องค์การบริหารส่วนตำบล ป่าอ้อ
จังหวัด อุทัยธานี


ศรวณีขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ศรวณี ศรีอินทร์
องค์การบริหารส่วนตำบล ป่าอ้อ
จังหวัด อุทัยธานี


น้องสตางค์ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญปกเกล้า

ปวงชนชาวไทยตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
น้องสตางค์ สว่างอารมณ์
องค์การบริหารส่วนตำบล ป่าอ้อ
จังหวัด อุทัยธานี


นางสาวอมรรัตน์ และครอฯขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัย

ที่สมบูรณ์ แข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวอมรรัตน์ และครอบครัว บารมี
องค์การบริหารส่วนตำบล ป่าอ้อ
จังหวัด อุทัยธานี


ด.ช. อภิรักษ์ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ด.ช. อภิรักษ์ รักเกียรติเผ่า
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอุทัยธานี
จังหวัด อุทัยธานี


ด.ญ. อภิญญาขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญปกเกล้า

ปวงชนชาวไทยตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ด.ญ. อภิญญา รักเกียรติเผ่า
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอุทัยธานี
จังหวัด อุทัยธานี


นางสมคิดทีฑายุโก โหตุ มหาราชา
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสมคิด ชมภูนุช
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองกระทุ่ม
จังหวัด อุทัยธานี


นางทิพรดาทีฑายุโก โหตุ มหาราชา
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางทิพรดา เพ็ชรวรี
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองกระทุ่ม
จังหวัด อุทัยธานี


นางกิมกีขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางกิมกี คำเขตร์
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองกระทุ่ม
จังหวัด อุทัยธานี

x
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
960
แสดงรายชื่อผู้ลงนามฯ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี
ลงนามถวายพระพร
 
 
ใส่ได้ 32 อักษร
ใส่ได้ 32 อักษร